Kurs 5 - Taniec

ANKIETA EWALUACYJNA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej warsztatów prowadzonych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej dostosować ofertę do oczekiwań zainteresowanych. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu tylko kilka minut. Prosimy o szczere odpowiedzi.

Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami:

Czas trwania warsztatu był wystarczający?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Przekazane informacje były zrozumiałe?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Dzięki udziałowi w warsztacie zdobyłem nową wiedzę/umiejętności?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Metody szkolenia, rytm pracy i środki dydaktyczne pomogły osiągnąć cele warsztatu?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Doświadczenie trenera było adekwatne do tematu warsztatu?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Instrukcje były jasne i zrozumiałe?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Sposób prezentacji wiedzy sprzyjał osiągnięciu celu warsztatu?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Zaznacz jaka jest końcowa ocena warsztatu przez Ciebie

Wiek

Płeć