Kurs 4 - Literatura

ANKIETA EWALUACYJNA

Zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej warsztatów prowadzonych przez Zakliczyńskie Centrum Kultury. Poznanie Państwa opinii pozwoli nam lepiej dostosować ofertę do oczekiwań zainteresowanych. Ankieta jest anonimowa, a jej wypełnienie zajmie Państwu tylko kilka minut. Prosimy o szczere odpowiedzi.

Prosimy o zaznaczenie w jakim stopniu zgadzasz się z poniższymi stwierdzeniami:

Czas trwania prelekcji był wystarczający?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Przekazane informacje były zrozumiałe?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Dzięki udziałowi w prelekcji zdobyłem nową wiedzę/umiejętności?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Metody prowadzenia pomogły osiągnąć cele prelekcji?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Doświadczenie prelegenta było adekwatne do tematu prelekcji?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Prelekcja była jasna i zrozumiała?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Sposób prezentacji sprzyjał osiągnięciu celu prelekcji?

Zdecydowanie się nie zgadzam - 1 / Zdecydowanie się zgadzam - 5

Zaznacz jaka jest końcowa ocena warsztatu przez Ciebie

Wiek

Płeć